Bantay Badyet 2022 | #AbolishNTF_ELCAC!

Sa gitna ng pandemikong krisis, panunupil sa mga kritiko at aktibista ang prayoridad ng pasistang rehimeng Duterte.

Ayon sa pag-aaral ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas – KMP, ang pondo na gustong ilaan sa NTF-ELCAC para sa 2022 ay mas malaki ng halos P12 bilyon kaysa sa kasalukuyan nitong pondong P16.4. bilyon. Lalabas na halos tatlong ulit na malaki pa ang idadagdag na pondo sa NTF-ELCAC kaysa sa mga pampublikong ospital (P3.64 bilyon) at sa emergency hiring ng dagdag na 6,810 health workers (P3.8 bilyon).

Ang mungkahing P28.1 bilyon para sa NTF ELCAC ay mas produktibong mapakikinabangan ng mamamayang Pilipino kung direktang ibubuhos ito sa lokal na produksyon ng pagkain.

Kung ipamahagi bilang P15,000 subsidyo, masusuportahan nito ang produksyon ng 1.9 milyong magsasaka.

Makalilikha ito ng 2.3 milyong MT ng palay na, matapos idaan sa mga gilingang may 65% recovery rate, magiging katumbas ng 1.5 milyong MT ng bigas. Sobra na ito para matugunan kakulangan ng suplay upang matugunan ang kabuuang konsumo sa bigas ng bansa ngayong 2021. Samakatuwid, kung ibubuhos sa lokal na produksyon ng bigas ang panukalang badyet na P28.1 bilyon ng NTF-ELCAC, hindi na natin kailangang mag-import ng bigas.

Hindi lang mga magsasaka ang makikinabang dito sapagkat ang 1.5 milyong MT bigas ay katumbas ng mahigit 53 araw, 7 linggo, o 2 buwang konsumo sa bigas ng halos 100 milyong Pilipinong kumakain ng kanin araw-araw. Kung para lang sa 4.2 milyong pamilyang nakaranas ng gutom mula Marso hanggang Mayo 2021, aabot ng 34 linggo o halos 3 taon ang naturang suplay.

Kung ibubuhos naman ang P28.1 bilyon para ipambili ng palay mula sa mga magsasaka sa makatarungang presyong P20 kada kilo, makabibili ang NFA ng 1.4 milyong MT ng palay. Magagawa na nitong bilhin ang kabuuang nililikhang palay ng buong rehiyon ng Bikol sa buong taon, na karaniwang nasa 1.2 milyong MT. Katumbas din ito ng halos apat na beses na mas maraming pagbili ng NFA mula sa 368,421 MT lang na target nito sa 2022.

Malinaw na higit na mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino ang budget ng mapanupil na NTF-ELCAC kung ito ay ilalaan sa ating batayang pangangailangan. Kung kaya’t mahigpit na kaisa ang NNARA-Youth sa panawagang buwagin na ang NTF-ELCAC at i-rechannel ang pondo nito sa mga batayang serbisyo sa agrikultura, kalusugan, at edukasyon.

Datos mula sa KMP
Infographics mula sa NNARA-Youth

FundFoodNotFascism

PondoSaPesante

BantayBadyet2022

AbolishNTFELCAC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s