APRIL 11. Magsindi ng kandila at manawagan para sa komprehensibong tugon sa COVID19

Mga kapatid na magsasaka at mamamayan, sabay-sabay po tayo magsindi ng kandila sa SABADO de GLORIA ala-6 ng gabi.

1) Libre at maramihang testing ngayon na, lalo sa health frontliners at apektadong komunidad, masinsing contact tracing, libreng panggagamot at hospitalization kung kailangan;

2) Sapat, malawakan at syentipikong impormasyon ukol sa COVID19 para sa mamamayan;

3) Programang pangkalusugan at sanitasyon sa mga komunidad at mga pampublikong lugar;

4) Sapat na pondo at rekurso para sa testing kits, regionaĺ at probinsyal na testing centers, serbisyo, suplay ng PPE at pasilidad panggagamot at kwarantina at pananaliksik sa vaccines para sa COVID-19;

5) Sapat at napapanahong tulong na pagkain at pangkabuhayan para sa magsasaka, manggagawa atbp.bulnerableng sektor;

6) Dagdag na hazard pay at iba pang benepisyo para sa health frontliners;

7) Suporta sa food frontliners para matiyak ang sapat, tuloy-tuloy na produksyon, delivery at suplay ng pagkain. Tangkilikin ang produkto ng ating magsasaka at mangingisda sa tamang presyo imbis na mag-import.

Patas at sapat na Ayuda sa Mamamayan!
Libre a Maramihang Testing Ngayon Na!
Kumpletong Tugon Ang Tatapos Sa Lockdown!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s